انتخاب حلال در کروماتوگرافی لایه نازک

سوال: من  استخراج یک نمونه گیاهی را با استفاده از سوکسله و حلال های دی اتیل اتر، متانول و آب انجام دادم می خواهم تی ال سی انجام بدهم نمی دانم از چه حلالی استفاده کنم؟ جواب: معمولا از فاز ثابت سلیکاژل در اینجا استفاده می شود البته سایر ترکیبات مورد استفاده شامل C18، دی ال، سیانو و ...نیز می شود. فاز ثابت از حلال قطبی تر است. اگر حلال قطبی قوی استفاده شود لکه ترکیب بالا می رود ولی اگر قطبیت ضعیف باشد نمی تواند لکه ترکیب را بالا ببرد. ما می توانیم با انتخاب مخلوط دو حلال میزان بالا رفتن...
بیشتر

چطور یک حلال مناسب برای تی ال سی پیدا کنیم؟

شما باید حلالی انتخاب کنید که Rf مواد اولیه برابر با 0.3 تا 0.4 باشد. از چه حلالی شروع کنیم؟ برای ترکیبات قطبی از اتیل استات خالص یا 5% متانول در دی کلرومتان شروع کنید. برای ترکیبات نرمال از مخلوط 10-50 درصد اتیل استات در هگزان استفاده کنید.  برای ترکیبات غیر قطبی از مخلوط 5 درصد اتیل استات در هگزان، یا 5 درصد اتر در هگزان یا هگزان خالص استفاده کنید. برای ترکیبات بسیار قطبی از سیستم های زیر استفاده شود. ده درصد NH 4OH در متانول به عنوان حلال قطبی: 1-10 درصد این حلال را در دی کلرومتان...
بیشتر

رفع مشکلات کروماتوگرافی لایه نازک

سوال: واکنش من در حلال های با نقطه جوش بالا انجام شده است (DMF, Pyridine, DMSO) و صفحه تی ال سی من بسیار پر لکه است. چکار باید انجام دهم. جواب: مثل همیشه صفحه را نقطه گذاری کنید.برای چند دقیقه تحت خلا قرار دهید و سپس به طور معمول ادامه دهید. یا قبل از شروع کروماتوگرافی جداسازی با آب و بعد ادامه کار را انجام دهید. سوال: محصول و ماده اولیه دارای Rf مشابهی هستند. چطور پایان واکنش را متوجه می شوم. جواب: سیستم حلال را تغییر دهید. لکه گذاری با آنیس آلدیید را انجام دهید. ترکیبات مختلف رنگ های مختلفی...
بیشتر