نیازهای آینده در بخش شیمی

در مقالاتی که قصد نگارش آن را دارم نقش رشته شیمی در آینده را مورد بررسی قرار خواهم داد در آینده با مسایل و مشکلات جدیدی روبرو خواهیم بود که می تواند موضوعاتی برای تحقیقات ببیشتر باشد. در سال 1960 میلادی هر هکتار زمین تامین کننده غذای دو نفر بود ولی تا سال 2020 همین مقدار زمین تامین کننده غذای شش نفر خواهد بود. تا سال 2050 میلادی جمعیت زمین از 8 میلیارد نفر عبور خواهد کرد. امروزه برای 7 میلیارد نفر حمعیت هر روز حدود 800 میلیون گرسنه به خواب می روند که نقریبا برابر با جمعیت اروپا می باشد. کشاورز...
بیشتر