انتخاب حلال در کروماتوگرافی لایه نازک

سوال: من  استخراج یک نمونه گیاهی را با استفاده از سوکسله و حلال های دی اتیل اتر، متانول و آب انجام دادم می خواهم تی ال سی انجام بدهم نمی دانم از چه حلالی استفاده کنم؟ جواب: معمولا از فاز ثابت سلیکاژل در اینجا استفاده می شود البته سایر ترکیبات مورد استفاده شامل C18، دی ال، سیانو و ...نیز می شود. فاز ثابت از حلال قطبی تر است. اگر حلال قطبی قوی استفاده شود لکه ترکیب بالا می رود ولی اگر قطبیت ضعیف باشد نمی تواند لکه ترکیب را بالا ببرد. ما می توانیم با انتخاب مخلوط دو حلال میزان بالا رفتن...
بیشتر