چرا بايد براي سرمايه گذاري در بورس برنامه ريزي كنيم؟

با سلام همواره دغدغه ذهني من راه هاي درآمد زايي براي دانشجويان عزيز بوده و هست.  از راه هايي كه براي سرمايه گذاري وجود دارد مي توان  خريد طلا، خريد ارز، خريد سهام يا سرمايه گذاري در بورس نام برد. براي هر مورد سرمايه گذاري بايد وضعيت بازار را به خوبي بررسي كرد كه ايا امكان افزايش قيمت وجود دارد؟ آيا امكان نقد شوندگي وجود دارد ؟ آيا مي توان فروش را به صورتي انجام داد كه بخشي از سرمايه را فروخت براي مثال شما نمي توانيد بخشي از مسكن را بفروشيد ولي مي توانيد ارز يا سهم را به صورت بخش بخش بفروش...
بیشتر