انتخاب حلال در کروماتوگرافی لایه نازک

سوال: من  استخراج یک نمونه گیاهی را با استفاده از سوکسله و حلال های دی اتیل اتر، متانول و آب انجام دادم می خواهم تی ال سی انجام بدهم نمی دانم از چه حلالی استفاده کنم؟ جواب: معمولا از فاز ثابت سلیکاژل در اینجا استفاده می شود البته سایر ترکیبات مورد استفاده شامل C18، دی ال، سیانو و ...نیز می شود. فاز ثابت از حلال قطبی تر است. اگر حلال قطبی قوی استفاده شود لکه ترکیب بالا می رود ولی اگر قطبیت ضعیف باشد نمی تواند لکه ترکیب را بالا ببرد. ما می توانیم با انتخاب مخلوط دو حلال میزان بالا رفتن...
بیشتر

چطور یک حلال مناسب برای تی ال سی پیدا کنیم؟

شما باید حلالی انتخاب کنید که Rf مواد اولیه برابر با 0.3 تا 0.4 باشد. از چه حلالی شروع کنیم؟ برای ترکیبات قطبی از اتیل استات خالص یا 5% متانول در دی کلرومتان شروع کنید. برای ترکیبات نرمال از مخلوط 10-50 درصد اتیل استات در هگزان استفاده کنید.  برای ترکیبات غیر قطبی از مخلوط 5 درصد اتیل استات در هگزان، یا 5 درصد اتر در هگزان یا هگزان خالص استفاده کنید. برای ترکیبات بسیار قطبی از سیستم های زیر استفاده شود. ده درصد NH 4OH در متانول به عنوان حلال قطبی: 1-10 درصد این حلال را در دی کلرومتان...
بیشتر

رفع مشکلات کروماتوگرافی لایه نازک

سوال: واکنش من در حلال های با نقطه جوش بالا انجام شده است (DMF, Pyridine, DMSO) و صفحه تی ال سی من بسیار پر لکه است. چکار باید انجام دهم. جواب: مثل همیشه صفحه را نقطه گذاری کنید.برای چند دقیقه تحت خلا قرار دهید و سپس به طور معمول ادامه دهید. یا قبل از شروع کروماتوگرافی جداسازی با آب و بعد ادامه کار را انجام دهید. سوال: محصول و ماده اولیه دارای Rf مشابهی هستند. چطور پایان واکنش را متوجه می شوم. جواب: سیستم حلال را تغییر دهید. لکه گذاری با آنیس آلدیید را انجام دهید. ترکیبات مختلف رنگ های مختلفی...
بیشتر

کروماتوگرافی ستون

  کروماتوگرافی ستون متشکل از دو بخش است: یک فاز متحرک و یک فاز ثابت. فاز ثابت ترکیبی جامد بوده مانند سیلیکاژل ، آلومینا ، کاغذ و فاز متحرک مایع بوده که همان حلال است. حلال یا فاز متحرک از فاز ثابت عبور کرده و بسته به اینکه جاذبه ترکیب مورد جداسازی به فاز ثابت بیشتر است یا فاز متحرک، ترکیب شما به اجزا جداسازی می شود.
بیشتر

پیش بینی نقطه جوش

ترتیب نقطه جوش را در ترکیبات زیر معین کنید برای تعیین مقدار واقعی نقطه جوش ای ترکیبات باید حتما به طور عملی این مقادیر را تعیین کرد. اما می توان معیار هایی را برای حدس نقطه جوش ترکیبات تعیین کرد. نیروهها هر چه نیروهای بین مولکولی بیشتر باشد نقطه جوش بیشتر می شود.(سایر عوامل ثابت در نظر گرفته شود.) مثلا اگر جرم مولکولی یکسان باشد با افزایش نیروهای بین مولکولی نقطه جوش افزایش می بابد. چهارنوع نیروی بین مولکولی وجود دارد که از گروههای عاملی به وجود می آید. الف) نیروهای یونی(نمک ها) ب) پیون...
بیشتر

نحوه نگارش گزارش کار آلی

1-نام و نام خانوادگی 2- تاریخ 3- نام آزمایش 4-هدف آزمایش (یک پاراگراف) 5- تئوری آزمایش 6-روش کار آزمایش 7- برای تمام مواد مورد استفاده موارد ایمنی کار با آنها را تهیه نمایید.MSDS می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html تهیه کنید 8- به سوالات داده شده پاسخ گویید 9- واکنش و مکانیزم احتمالی را معین کنید. 10- اطلاعات به دست آمده را تفسیر کنید( نقطه ذوب، نقطه جوش ، کروماتوگرافی و راندمان) 11- جدولی تهیه کنید از مقادیر استفاده شده از مواد اولیه ، کات...
بیشتر

توصیه های پروفسور جک سیلور در انتخاب حلال مناسب برای تی ال سی

معروف ترین فاز ثابت برای تی ال سی سلیکاژل است. البته سایر فازهای ثابت مانند آلومینا،  C18، دی ال، سیانو و سایرین هم وجود دارد. فاز ثابت از حلال ها قطبی تر است. قوی ترین حلال ها می تواند موجب بالا رفتن لکه گردد و حلال های ضعیف تنها موجب تعدیل قدرت حلال قوی می گردد. پس اگر شما تی ال سی را با مخلوط دو حلال انجام می دهید می توانید فاصله بین دو لکه را تغییر دهید. معمول ترین مخلوط حلال شامل هگزان ( یا سیکلوهگزان ، پنتان ، پترولیم اتر بوده که می توانند به عنوان حلال ضعیف جانشین هگزان شوند) و اتیل استا...
بیشتر