کاتالیزورهای فاقد فلز میتوانند انقلابی در تهیه سوخت های فسیلی و زیستی فراهم آورد

کاتالیزوری پایه کربن  بدون فلزکه جدیدا سنتز شده می تواند در بسیاری صنایع برای مثال تهیه سوخت های فسیلی و زیستی، به عنوان الکترو کاتالیست ها و سلول های سوختی که بسیار ارزان و موثر می باشد مورد استفاده قرار گیرد. در واکنش های صنعتی معمولا پیوندهایی مانند هیدروژن-هیدروژن  کربن – اکسیژن و کربن هیدروژن جدا می شود که این کار هم به وسیله کاتالیزورهای گران قیمت و کمیاب در طبیعت مانند پلاتین و پالادیم صورت می گیرد. دانشمندان کاتالیزور هترو Nitrogen-Assembly Carbons (NACs),  را سنتز کردند که نیتروژن روی سطح کربن می تواند بر روی خاصیت کاتالیزوری موثر باشد. دانشمندان توانستند با تغییر دمای پیرولیز توزیع نیتروژن را تغییر دهند و خاصیت کاتالیزوری نیز تغییر یابد. ترکیب نیتروژن متا استیبل می تواند واکنش های نامتعارف زیر را انجام دهند. واکنش هایی مانند هیدروژنولایزز آریل اتر، هیدروژن زدایی اتیل بنزن و تتراهیدروکینون و هیدروژنه کردن گروههایی مانند کتن، آلکن، آلکین و نیترو. علاوه بر این، این کاتالیزور می تواند انتخاب پذیری و غعالیت مناسب را در فاز گازی و مایع در دماها و فشارهای بالا داشته باشد.

.

“Transition Metal-Like Carbocatalyst” by Zhicheng Luo, Renfeng Nie, Vy T. Nguyen, Abhranil Biswas, Ranjan K. Behera, Xun Wu, Takeshi Kobayashi, Aaron Sadow, Bin Wang, Wenyu Huang and Long Qi, 14 August 2020, Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-020-17909-8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *