مسئله شیمی فضایی

پایدارترین ساختار را برای این ترکیب رسم کنید.

نکته 1: هر گاه دو گروه سیکلوهگزان در موقعیت های 1-2 یا 1-4  هر دو بالا یا پایین باشند. در ساختار سه بعدی یکی محوری است یکی استوایی

نکته 2: از آنجاییکه گروه CMe3  گروه بزرگی است بهتر است به دلیل ممانعت فضایی در مکان استوایی که فضای بیشتری در اختیار دارد قرار بگیرد.

نکته 3: وقتی گروه  CMe3 را در مکان استوایی قرار دادیم گروه OH را که در فرم دو بعدی هم جهت است در مکان محوری قرار می دهیم.

نکته 4: هرگاه دو گروه در موقعیت های 1-2 یا 1-4 یکی  بالا و یکی پایین قرار گیرند. در شکل سه بعدی هر دو یا محوری اند یا استوایی

 

پس هر دو گروه بزرگ CMe3 در موقعیت استوایی و OH  در مکان محوری است.

بیشتر بدانیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *