درباره ما

مدت زیادی است که در صدد هستم بتوانم مطالعات روزانه خود را که در زمینه های مختلفی که در زمینه شیمی فیتوشیمی شیمی دارویی وکارآفرینی است  برای افراد مشتاق مطرح نمایم. در هر برخورد با دوستان چه همکاران و چه دانشحویان وقت زیادی را برای ارایه تجربیات بسیار ناچیز و در حد وسعم صرف می کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم با راه اندازی این سایت بتوانم در رفع مشکلات درسی دانشجویان و راهنمایی آنها برای کسب درآمد و رفع وابستگی و نیاز به استخدام های دولتی و اداری فدمی هر چند کوچک را برداشته باشم. بدینوسیله از همه دوستان تقاضا می کنم هرگونه مطلبی که در حوزه های ذکر شده در اختیار اینجانب قراردهید تا با نام خودتان در سایت قرار گیرد.

یکی از مشکلاتی که در این سالها با آن برخورد کرده ام و کسی نتوانست آن را حل کند این بود که با توجه به وسعت علم شیمی نیازهایی را پیدا می کردم و مدت ها روی آن مطالعه می کردم و در آخر هزاران مشکل باعث می شد از کار خودم دست بکشم. حس می کردم که باید یک مسیر آسان شده ای برای تبدیل علم به ثروت باشد که امروز خوشحالم به خیلی از این راهها دست یافته ام.

با مطالعات فراوانی که در زمینه کارآفرینی، ایده پردازی و تبدیل ایده به ثروت داشته ام، به نتایح بسیار خیره کننده ای رسیدم که می تواند برای شما بسیار مفید باشد.

از شما تقاضا دارم با معرفی این سایت قدمی در راه بالا بردن سطح علمی کشورمان برداریم.

دکتر فریبا حیدری زاده

دانشیار دانشگاه شهید چمران

از آشنایی با شما خوشبختم

https://www.aparat.com/heidarizadehfariba

Welcome to my channel.

This channel is for Persian and English students in chemistry and science courses and people who seek for entrepreneur ideas.

My goal is to provide useful resources for learning chemistry. So, please share the tutorials with anyone that you think might enjoy them. This channel will definitely be able to help you understand the concepts you missed in classes.

Happy learning.

Please support my channel

www.khuzchem.com