تاتومری 2

تاتومرها ایزومرهایی هستند که در مکان پیوندهای دوگانه ، ساده  و اتمی که معمولا هیدروژن است باهم متفاوتند. فرم های کتو و انول آلدئید و کتون ها یک نوع تاتومری است. تاتومرها با فرآیند تعادلی که شامل انتقال هیدروژن از اکسیژن به کربن و بالعکس به هم تبدیل می شوند.


چطور می توانیم تاتومری و رزونانس را با هم اشتباه نکنیم؟

در رزونانس تغییر مکان پیوند دوگانه و جفت الکترون غیر پیوندی را داریم ولی در تاتومری تغییر پیوند ساده یا زیگما را هم داریم.

یک نمونه از رزونانس را در زیر مشاهده می کنید.

تاتومری را برای ترکیبات زیر رسم کنید.

در ترکیبات زیر مشخص کنید کدام رزونانس و کدام تاتومری است؟

برای اینکه دقیق تر با موضوع تاتوتری آشنا شوید به واکنش تاتومری ایمین – انامین می پردازیم. این تعادل در سیستم های زیستی بسیار رخ می دهد.

همانطور که در این واکنش  هم مشاهده می کنیم انتقال هیدروژن بین نیتروژن و کربن صورت گرفته است. لازم به ذکر است که از واکنش های ایمین برای تشکیل پیوند کربن –کربن که در واکنش های شیمی آلی بسیار مهم است مورد استفاده قرار می گیرد.

بطور کل این تعادل را می توان به صورت زیر خلاصه نمود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *